Anda Di Halaman: Laman Utama

Anugerah Penarafan Bintang

Index koperasi Malaysia

Pada 15 April 2015 (Rabu) Koperasi Pegawai-Pegawai Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman Berhad telah diberi pengiktirafan empat (4) bintang oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).

Anugerah diberikan bersadarkan kaedah penilaian Flame-T yang merangkumi penilaian dalam aspek kewangan, likuiditi, aset, pengurusan dan teknologi maklumat.

Penilaian dijalankan sepanjang tempoh pemeriksaan usaha wajar ("Due Diligence") yang dijalankan oleh SKM.

Indeks 100 Kopersi Terbaik Malaysia 2014

Index koperasi Malaysia

Pada tahun ini Koperasi Pegawai-Pegawai Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman Berhad telah menduduki tempat ke 16 dalam senarai Indeks 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2014. Penilaian ini dibuat berdasarkan prestasi pengurusan kewangan serta tadbir urus yang baik dilaksanakan oleh koperasi sepanjang tahun 2013 dan selaras dengan piawaian antarabangsa.

Baca Selanjutnya...

Kem Pemantapan Pekerja 2014

Kem Pemantapan Pekerja

Kem Pemantapan Pekerja 2014 teleh diadakan pada 11 hingga 13 september 2014 bertempat di Pulau Aman Pulau Pinang. Jumlah peserta kem ialah seramai 23 orang peserta terdiri daripada kakitangan koperasi pelbagai jawatan disemua bahagian. Kem tersebut dianjurkan bagi memantapkan jatidiri dan menigkatkan kesungguhhan menjalankan amanah dan tagungjawab di tempat kerja masing-masing dengan bersungguh-sungguh bagi menigkatkan produktiviti di semua bahagian.

Anugerah Index Koperasi Tahun 2013

Anugerah Index Koperasi Terbaik Negeri Kedah tahun 2013. Anugerah tersebut dianugerahkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia Cawangan Negeri Kedah. Anugerah ini diperolihi kerana koperasi telah berjaya menunjukkan prestasi yang cemerlang bagi tahun 2013.

Joomlart